Konvencijski centar Šibenik

Pregled

Ugo Group je razvila projekt i odgovorna je za sve aspekte izgradnje nekretnine i angažirana je da osigura redom dizajn, izgradnju, završne radove, opremanje i tehničke usluge za Kongresni centar Šibenik kroz razvojne procese. Kongresni centar ima ukupno 11 dvorana za sastanke, na 4.000 m2 višenamjenskog konferencijskog i izložbenog prostora.

Projekt

Konvencijski centar Šibenik