Hotel Sv. Jakov, Opatija

Pregled

Ugo Group je razvila projekt i odgovorna je za sve aspekte završnih radova i opremanja, nadgledavajući svaki aspekt hotelske obnove koje uključuje kompletnu obnovu soba, rekonfiguraciju javnih prostora. Luksuzni boutique hotel posjeduje 26 soba.

Projekt

Hotel Sv. Jakov, Opatija